ໂປຣເຈັກເຕີ

ໂປຣເຈັກເຕີ (3)

 

 

   ແຄນນອນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຢີໄດ້ທຳການເປີດຕົວ XEED WX520 ໂປຣເຈັກເຕີຂະໜາດກະທັດຮັດພ້ອມດ້ວຍການໃຊ້ງານເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງຢ່າງ AISYS 5.0 ເພື່ອ

   ແຄນນອນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຢີໄດ້ມີການເປີດຕົວໂປຣ ເຈັກເຕີ XEED WX6000 ດ້ວຍຄວາມລະອຽດລະດັບ  WXGA+, ຮອງຮັບການທຳງານແບບ Full HD

   ແຄນນອນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຊີໄດ້ເປີດຕົວເຄື່ອງສາຍພາບ XEED WX520 ໂປຣເຈກເຕີຂະໜາດນ້ອຍກະທັດຮັດພ້ອມດ້ວຍການໃຊ້ງານເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງຢ່າງ AISYS 5.0 ເພື່ອຄວາມສະຫວ່າງຂອງພາບທີ່ດີຂຶ້ນປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການໃຊ້ງານເທັກໂນໂລຢີການປະມວນຜົນພາບ ແລະ ເລນຂອງແຄນນອນ.

ໄປເທິງສຸດ