ເຄດຂະຫຍາຍ​ສາຍ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເຊີ​ເວີ PowerEdge 13G ຮຸ່ນ​ໃໝ່​ສຳລັບ entry-level ​ໂດຍ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຮຸ່ນ​ແບບ​ແຣັດ ​ແລະ ​ແບບ​ທາວ​ເວີ ​ໂດຍ

ໄປເທິງສຸດ