McAfee ເຜີຍມັລແວຣ໌ໂຈມຕີ Mac ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 700% ຈາກຍອດຈຳໜ່າຍທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ

     ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເລື່ອກຊື້ Mac ຈຸດປະສົງຫຼັກໆຄືຊ໊ອປແວທີ່ມາພ້ອມ ໃນເຄື່ອງແທບບໍ່ຕ້ອງຊື້ຫຍັງມາເພີ່ມຫາກບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆ (ເຊັ່ນພວກ Final Cut) ແລະອີກໜຶ່ງປັດໄຈສຳຄັນຄືລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໜາແໜ້ນ.

 

     McAfee ເຜີຍວ່າມີມັລແວຣ໌ໃໝ່ໆກວ່າ 350,000 ຕົວ ເພີ່ມຈາກໄຕມາສ ທີ່ແລ້ວເດີມ 50,000 ຕົວ ຫຼື ຄິດເປັນ 700% ກ່ໍວ່າໄດ້ ແລະລາຍງານກວ່າ 460,000 ນັ້ນລະບຸວ່າມີຜົນກະທົບກັບເຄື່ອງແລ້ວຮຽບຮ້ອຍ ເຊິ່ງຕົວເລກທັ້ງ ໝົດນັ້ນສູງກວ່າເກົ່າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາສທີ່ 4 ຂອງປີ 2015 ເຊິ່ງບໍ່ພົບ ມັລແວຣ໌ແມ່ນຫຍັງເລຍ.

     ແນ່ນອນວ່າສາເຫດທີ່ມັລແວຣ໌ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ປ່ຽນ ໄປໃຊ້ Mac ກັນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ທັ້ງນີ້ McAfee ເຜີຍວ່າ ມັລແວຣ໌ ໃໝ່ໆ ນັ້ນບໍ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈະແຝງມາໃນຮູບແບບຂອງໂຄສະນາ ຫຼື Adware ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະມັລແວຣ໌ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເຄື່ອງໄດ້.

 

 

 

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ
ໄປເທິງສຸດ