Mainboard ແມ່ນຫຍັງ? ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ? ປະໂຫຍດຂອງເມນບ໋ອດມີຫຍັງແດ່

     ເມນບ໋ອດ ນັ້ນມີຊື່ເອີ້ນຢູ່ຫຼາຍຊື່ດ້ວຍກັນເຊັ່ນ: ມາເທີບ໋ອດ, ຊິດເທັມບ໋ອດ, ໂລຈິກບ໋ອດ ຫຼື ໃນ ບາງປະເທດເອີ້ນວ່າ ໂມໂບ ເຊິ່ງເປັນຄຳຫຍໍ້ມາຈາກ motherboard.

 

     ເມນບ໋ອດ ຄືແຜງວົງຈອນອີ ເລັກໂທນິກ ທີ່ມີສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍ ຂອງຄອມພິວເຕີ້ ເປັນແຜງວົງຈອນ ຫຼັກທີ່ສັ່ງການໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດວຽກຕາມຄຳ ສັ່ງ ເຊິ່ງເມນບ໋ອດນັ້ນຈະເປັນ ແຜນວົງຈອນທີ່ລວມເອົາອຸປະ ກອນຄອມພິວເຕີ້ໄວ້ດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: ຊ໋ອກເກັດ ສຳຫຼັບໃສ່ ຊີພີຢູ ແລະໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກ ແລະໜ່ວຍ ຄວາມຈຳຖາວອນ ມີໄບອອດເປັນເຟີມແວ ພ້ອມຊ່ອງໃຫ້ສາມາດ ສຽບອຸປະກອນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ໂດຍສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທັງອຸປະກອນພາຍໃນ ແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ.

     ເມນບ໋ອດ ມີການພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຢີມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີຮູບແບບທີ່ນິຍົມ ໃຊ້ງານໃນຄອມພິວເຕີ້ ສ່ວນບຸກ ຄົນ ກໍຄື ATX (Advance Technology Extension) ໂດຍເຮົາສາມາດແບ່ງຊ່ວງການ ພັດທະນາ ເມນບ໋ອດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

- PC/XT ເປັນລຸ້ນບຸກເບີກ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ IBM.

- AT (Advance Technology) ມີຊື່ໃນຍຸກ 386 ແຕ່ຕົກ ລຸ້ນເມື່ອມີລຸ້ນ ATX.

- ATX ເປັນລຸ້ນທີ່ເປັນທີນິ ຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ.

- ETX ໃຊ້ໃນ embedded systems.

- LPX ອອກແບບໂດຍ Western Digital BTX (Balanced Technology eXtended) ເປັນແຜງວົງຈອນຫຼັກ ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ທາງ Intel ໄດ້ນຳສະເໜີ Mini-ITX (VIA Epia) ອອກແບບໂດຍ VIA.

- WTX (Workstaion Technology eXtended) ເປັນແຜງວົງຈອນຫຼັກສຳຫຼັບຄອມ ພິວເຕີ້ຂະໜາດໃຫຍ່.

     ໃນປະຈຸບັນມາດຕະຖານ ເມນບ໋ອດ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ມີ 2 ແບບຄື: ATX ແລະເມນບ໋ອດ ມາດຕະຖານ Mini-ITX ເປັນ ເມນບ໋ອດ ຂະໜາດນ້ອຍມີໄວ້ສຳຫຼັບຄອມພິວເຕີ້ ຂະໜາດນ້ອຍຈະສັງເກດໄດ້ວ່າ ເມນບ໋ອດ ຈະນ້ອຍກວ່າ ເມນບ໋ອດທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເມນບ໋ອດ ລຸ້ນ Mini-ITX ຈະໃຊ້ເພື່ອຄວາມບັນເທິງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

     ເມນບ໋ອດ ເປັນແຜງວົງຈອນຫຼັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ ແລະຈັດການອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ໂດຍເມນບ໋ອດ ຈະຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈາກອຸປະກອນໄປຫາຊີພີຢູ ແລະຮັບຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນຈາກຊີພີຢູ ນຳໄປສົ່ງໃຫ້ອຸປະກອນນັ້ນໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກບໍ່ຕິດຂັດ.

     ການພັດທະນາຮູບແບບ ແລະມາດຕະຖານ ເມນບ໋ອດ ທີ່ມີມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ຈຸດດ້ອຍທີ່ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ເກີດ ກັບອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເມນບ໋ອດ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈຸດທີ່ຕ້ອງລະວັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືເລື່ອງຂອງ ຄວາມຮ້ອນ ສາເຫດທີ່ປະຈຸບັນນິ ຍົມໃຊ້ມາຕະຖານ ATX (Advance Technology Extension) ກໍເພາະວ່າໄດ້ມີການວາງ ຕຳແໜ່ງຊີພີຢູ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີນັ້ນເອງ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ
ໄປເທິງສຸດ