ພະຍາດຂີ້ຄ້ານ

   ມີຫຼາຍຄົນອາດຖືກພະຍາດ ຂີ້ຄ້ານ ແຊກຊຶມເຂົ້າໃນນິດໄສຈົນ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຊຶ່ງມັນອາດປາກົດ ອອກມາທາງດ້ານພຶດຕິກຳເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານຄິດ, ຂີ້ຄ້ານຫາຄວາມຮູ້, ຂີ້ຄ້ານອ່ານ

ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້, ຂີ້ ຄ້ານທຳຄວາມສະອາດສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນບ້ານເຮືອນ, ຂີ້ຄ້ານປູກພືດຜັກໄວ້ກິນ ໂດຍຄິດວ່າຫາເງິນຊື້ ຢ່າງດຽວຊື້ເອົາຢູ່ຕະຫຼາດເຂົາຂາຍມີຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງຜູ້ຂຽນຍັງ ເຂົ້າໃຈວ່າ ພະຍາດຂີ້ຄ້ານມັນມັກ ໄປນຳກັບພວກນິດໄສມັກງ່າຍ ມັກສະບາຍສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຢູ່ໃນລັກ ສະນະວາດຝັນລອຍລົມສຸດທ້າຍກໍ່ເຂົ້າທ່າທີວ່າສຸກງ່າໃດກິນງ່ານັ້ນ.

   ຜູ້ຂຽນຢາກເວົ້າຄືນເຖິງພະ ຍາດຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍທີ່ມັນຊຶມເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງຄົນຢູ່ໃນໂລກທີ່ທັນສະໄໝທາງວັດຖຸຊຶ່ງຂໍຍົກມາສະເໜີວ່າ: ຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍນັ້ນມັນແມ່ນເສັ້ນທາງຂາລົງໄປສູ່ ຄວາມຈິບຫາຍ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າສອນໄວ້ມີຢູ່ 6 ປະ ການຄື: 1. ຕິດສຸລາຢາເມົາ, 2. ພວກຕິດການທ່ຽວຫຼິ້ນກິນກາງ ຄືນ, 3. ພວກທີ່ຕິດທ່ຽວຫຼິ້ນຕາມ ບຸນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ມີບຸນທີ່ໃດແມ່ນໄປທີ່ນັ້ນ, 4. ຕິດການພະນັນ ຫຼິ້ນໄພ້ເປັນຕົ້ນ, 5. ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນ ມິດຄືບໍ່ຮູ້ຈັກແຍກແຍະຄົນຊົ່ວ-ດີ, 6. ຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກງານຊຶ່ງຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ອາດຕົກຢູ່ໃນລັກສະນະນິດໄສມັກງ່າຍມີຂໍ້ແກ້ຕົວຕ່າງໆເຊັ່ນ ວ່າ: ຕື່ນນອນຂຶ້ນມາກໍ່ບອກວ່າ ຍັງເຊົ້າເກີນໄປ, ພໍສວາຍແດ່ກໍ ບອກວ່າອາກາດຮ້ອນ ຫຼື ວ່າຫິວຫຼາຍຕ້ອງກິນກ່ອນພໍກິນແລ້ວກໍ່ບອກວ່າອີ່ມຫຼາຍໜັກທ້ອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທາງພຸດທະສາດຖືເປັນຂໍ້ ແກ້ຕົວທີ່ຟັງບໍ່ຂຶ້ນ.

    ພະຍາດຂີ້ຄ້ານເມື່ອມັນມາຄູ່ ກັນກັບນິດໄສມັກງ່າຍ ຈິ່ງພາໃຫ້ ບາງຄົນບໍ່ຢາກຊອກເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດກໍ່ຢາກຊອກເຮັດວຽກແບບບໍ່ຍາກ ແລະ ບໍ່ຢາກຄິດໃຊ້ສະໝອງຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ວ່າຕອນຮຽນໜັງສືກໍ່ບໍ່ ຢາກຮຽນວິຊາຍາກ ເພາະຜູ້ກ່ຽວ ຈະໃຊ້ສະໝອງແກ້ຕົວໂລດວ່າ: ມັກຍາກເກີນໄປສຸດທ້າຍກໍ່ມີແຕ່ຢາກເຮັດແນວທີ່ມັນງ່າຍເມື່ອບໍ່ຮຽນຈິ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້, ບໍ່ມີໃບປະ ກາດ ຊຶ່ງບາງຄົນຖ້າຄອບຄົວມີ ຕົ້ນທຶນທາງເສດຖະກິດກໍ່ໄຄແດ່ ແຕ່ຊັບສົມບັດຖ້າມີແຕ່ໃຊ້ກໍ່ມີມື້ ໝົດຄືກັນ ແລະ ບາງຄົນບໍ່ມີຫຍັງເລີຍແຖມຂີ້ຄ້ານເປັນນິດໄສຖ້າ ໄປຂໍເຮັດວຽກແນ່ນອນເຈົ້າຂອງ ຜູ້ປະກອບການເຂົາກໍ່ບໍ່ຈ້າງ, ພະຍາດຂີ້ຄ້ານອັນນີ້ຖ້າເບິ່ງຜິວເຜີນຄືວ່າບໍ່ແມ່ນໄພຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຖ້າ ເບິ່ງລົງເລິກຈະເຫັນວ່າພວກຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ ບໍ່ມີອາຊີບບໍ່ມີວຽກ ເຮັດ ອາດພາໃຫ້ເກີດການຂີ້ລັກ ງັດແງະ ປຸ້ນຈີ້ຊັບເພື່ອລ້ຽງປາກທ້ອງຕົນເອງ ໃນທາງຜິດກົດໝາຍ ພະຍາດຂີ້ຄ້ານຈິ່ງອັນຕະລາຍ ເພາະມັນທັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ກ້າວ ໜ້າ ຖ້າໃຜມີສະຕິຄິດໄດ້ຄວນທຳ ລາຍມັນສາ! ຫັນມາຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກງານເພື່ອຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບ ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ
ໄປເທິງສຸດ