ນິທານການເມືອງທຶນນິຍົມ ຕໍ່

   ອາທິດກ່ອນໄດ້ຂຽນໄປຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວແຕ່ກໍຍັງມີບາງບັນຫາຢາກຂຽນຕື່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຊຶ່ງຢ່າເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂຽນມ່ວນຊື່ນ ຫຼື ເມົາມັນກັບຂ່າວການເມືອງໂລກແບບນີ້ແຕ່ຂໍໃຫ້

ເຂົ້າໃຈວ່າໃນ ໂລກຂອງການເມືອງຄົນເຮົາຕ້ອງ ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ເພາະການເມືອງ ລະດັບໂລກຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບໄປທຸກມຸມຂອງໂລກທັງໃນແງ່ຂອງເສດຖະກິດ-ການຄ້າໄປພ້ອມກັນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າການເມືອງກັບເສດຖະກິດໄປຄູ່ກັນຄືດັ່ງກັບມີດທີ່ຕິດປາຍກະບອກປືນຊຶ່ງຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກໄດ້ຈັດຫຼັກສູດປະລິນຍາເສດຖະສາດ-ການເມືອງ ໃຫ້ຜູ້ມັກດ້ານນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈ ແລະ ດັດປັບໃນການດຳເນີນວຽກງານ.

   ບົດກ່ອນຜູ້ຂຽນໄດ້ເນັ້ນວ່າ ທ່ານ Donal Trump ອາດຫຼິ້ນ ຫຼາຍບົດບາດທັງໃນເວທີຫາສຽງ ແລະ ເວທີໃນສະພາຊຶ່ງມັນອາດມີທັງຄຳເວົ້າ ແລະ ທ່າທີຕ່າງກັນປານໜ້າມືກັບຫຼັງມື ແຕ່ທັງສອງ ບັນຫາມັນກໍຍັງເປັນການເມືອງ ທີ່ ຊາວໂລກຈັບຕາເບິ່ງເພາະຜູ້ນຳ ອາເມລິກາ ທ່ານນີ້ມີພຶ້ນຖານມາ ຈາກການເປັນນັກທຸລະກິດ ລ້ຳ ລວຍມາກ່ອນ, ຜູ້ຂຽນຈິ່ງຄິດວ່າ ການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດທີ່ ເພິ່ນຖືສຳຄັນ The firt AME- RICAN ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເງິນຊ່ວຍ ເຫຼືອປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຫຼຸດລົງລວມເຖິງທຶນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດກໍຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ, ຖ້າຂ້າງເທິງນີ້ເປັນເລື່ອງຈິງຖືວ່ານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຕ່າງກັບທ່ານ Barak Obarma  ຢ່າງຂາດຕົວເພາະຜູ້ນຳທ່ານນີ້ໄດ້ຫາງສຽງສະໜັບສະໜູນເກືອບ ທຸກມຸມຂອງໂລກ.

   ຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອເບິ່ງການ ເມືອງກໍບໍ່ຄວນລືມຫຼັກລັດຖະສາດເພາະການຈັດສັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ລົງໂຕນັ້ນແມ່ນທິດສະດີພື້ນຖານ ແລະ ເປັນນິຍາມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຜູ້ນຳການເມືອງພາດບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງກຳລັງພິ ສູດໂດຍທ່ານ Donal Trump ແລະໃນແງ່ການທູດທີ່ໜີບໍ່ມົ້ມການເມືອງບາງຄັ້ງຄວາມສຳພັນ ແບບທັງຮັກທັງຊັງມັນກ່ໍຕ້ອງໄດ້ຈຳໃຈປະຕິບັດ (Love-hate re lation) ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະສາດໃນ ແງ່ປະຕິບັດຈິ່ງບໍ່ງ່າຍຢ່າງທີ່ຜູ້ນຳບາງຄົນຄິດໄວ້, ເພາະຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນ, ກະຕິກາທັງຫຼາຍມັນຄືຂື່ຂາງຂອງບ້ານເມືອງທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ແລ້ວໂອກາດທີ່  ທ່ານ Donal Trump ໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນຕໍ່ໜ້າສື່ຢູ່ໃນລັກສະນະຂຶງຂັງ ມັງມໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເດັດຂາດເອົາແທ້ເອົາວ່າແຕ່ຖ້າຢູ່ໃນສະພາທີ່ມີ ສ.ສ ຄອຍຈ້ອງຊັກຖາມແລ້ວຜູ້ນຳ ທ່ານນີ້ຄົງຫຼິ້ນບົດບາດການປະນິປະນອມເພາະພື້ນຖານການເຈລະຈາທຸລະກິດກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄມ້ນີ້ເຊັ່ນກັນ.

   ຖ້າພວກເຮົາຕິດຕາມຂ່າວ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການເມືອງ ໂລກດຽວນີ້ປະເທດອາເມລິກາ ກໍ ຍັງຖືກຈັບຕາເບິ່ງຈາກຊາວໂລກ ເພາະໄດ້ຜູ້ນຳຄົນໃໜ່, ປາກົດມີສື່ຕ່າງປະເທດວິເຄາະເຖິງການໃຊ້ ອຳນາດຂອງຜູ້ນຳທ່ານນີ້ວ່າອາດ ຢູ່ໃນລັກສະນະແຂງ ແລະ ອ່ອນ ຕ່າງກັນ (Soft and hard power) ຫຼື ຈະເອີ້ນວ່າການທູດແບບນຸ້ມນວນກໍວ່າໄດ້, ລອງມາ ເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ຂອງຜູ້ນຳທ່ານນີ້ເຊັ່ນງົບປະມານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ທະ ຫານ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ໃນຂະນະທີ່ ງົບປະມານກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ 28% ທ່ານ Donal Trump ໄດ້ປະກາດແຈ້ງແລ້ວວ່າແຜນງົບປະມານທຳອິດມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນຄືໃຊ້ເງິນພາສີຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ.

  ..ພວກເຮົາມາຕິດຕາມຮ່ວມກັນ?.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ
ໄປເທິງສຸດ