ຢືນຕໍ່ໜ້າສະພາບການທີ່ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງປົວແປງພັກ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຢາກນຳສະເໜີບາງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແນວທາງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດຳເນີນຊີວິດການ

   ສັງເກດເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຄົນພະຍາຍາມໄຂວ່ຄວ້າສຶກສາເຖິງຂັ້ນລົງທຶນຈ່າຍຄ່າເທີມລາຄາແພງກໍ່ຍອມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມາຄອບຄອງຊຶ່ງຄິດວ່າມັນຄື

   ຄວາມຈິງການເຂົ້າພັນສາຖືເປັນການປະຕິບັດເຄັ່ງຄັດສະເພາະພະສົງສາມະເນນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ປະຈຳພາຍໃນວັດເປັນເວລາ 3 ເດືອນດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງມີຄຳຖາມໃຫ້ຄິດກັນວ່າເຂົ້າ

   ຄວາມຈິງການເຂົ້າພັນສາຖືເປັນການປະຕິບັດເຄັ່ງຄັດສະເພາະພະສົງສາມະເນນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ປະຈຳພາຍໃນວັດເປັນເວລາ 3 ເດືອນດັ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງມີຄຳຖາມໃຫ້ຄິດກັນວ່າເຂົ້າ

   ການໄຂປະຕູສູ່ເຂດການ ຄ້າເສລີນັ້ນຄື ຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງບັນດາລັດວິສາຫະກິດຢູ່ໃນລາວໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດອາຊຽນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຊຶ່ງມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 615

    ຄວາມຈິງຜູ້ຂຽນຢາກເວົ້າ ເຖິງວິທີການຈັດການຊັບໃນແງ່  ເສດຖະກິດຂອງຄົນບູຮານເພື່ອຍົກເອົາບົດຮຽນໃນອະດີດມາສະທ້ອນເງື່ອນໄຂສັງຄົມເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນຊຶ່ງດຽວ

   ຫາກຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະພາທີ່ຜ່ານມານີ້ຈະເຫັນວ່າລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ.

   ເຄີຍ​ຂຽນ​ແລ້ວ​ສອງ​ບົດ​ໃນ ຄໍ​ລຳ​ນີ້ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເບິ່ງ​ຄືນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຕ້ອງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ​ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໜີ້​ສິນສະບັບ​ນີ້ ຢາກ​ສະ​ເໜີ​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດ​ເກັບລາຍ​ຮັບ​ແຕ່​ເປັນ​

    ຖາມຜູ້ຮູ້ ເພິ່ນກໍ່ຕອບວ່າ ເລື່ອງນີ້ ບໍ່ມີໃນປະເພນີຮີດຄອງ ແຕ່ມັນກໍ່ເກີດມາຫຼາຍປີແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ ວ່າປັບປ່ຽນຢ່າງໃດ? ຈິ່ງຈະໃຫ້ ເໝາະສົມ ເພາະມື້ບຸນ ໂດຍສະ ເພາະມື້ເຂົ້າພັນສາ

Page 1 of 17
ໄປເທິງສຸດ