ເຄີຍຂຽນກ່ຽວກັບຄ່າແຮງ ງານກັບສີມືກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍສິບປີໂດຍລົງເລິກສີມືກຳມະກອນກໍ່ສ້າງຂອງລາວເຮົາເມື່ອທຽບໃສ່ກຳມະກອນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຫາກິນຢູ່ບ້ານເຮົາເຫັນ

    ອຸດົມການຂອງພັກເຮົາຍາມໃດກໍ່ນຳພາທົ່ວປວງຊົນລາວປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມ

   ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທ່ານໜຶ່ງສ່ອງ ແສງມາເລື່ອງ ການເກັບຄ່າເຊັນ ເອກະສານຢູ່ແຕ່ລະບ້ານບໍ່ເປັນເອ ກະພາບກັນ  ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊັ່ນ: ໄປເຊັນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

   ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ເຖິງ ແມ່ນວ່າປີໃໝ່ໄດ້ຜ່ານມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ສັງເກດ ເບິ່ງວ່າ ອາກາດຮ້ອນຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະເຢັນລົງເປັນແນວນີ້ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສດອກ

   ບົດຮຽນທັງໃນອະດິດ ແລະປະຈຸບັນ ຈາກການພັດທະນາ ຂອງບາງປະເທດ ໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ ວ່າຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນປັດ ໄຈສຳຄັນທີ່ໜຶ່ງໃນການພັດທະນາປະເທດຍົກຕົວຢ່າງ

(ຕໍ່ຈາກສະບັບກ່ອນ)

   ແມ່ນບົດຟ້ອນ-ເພງຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຮ້ານອາຫານ-ບໍລິ ການກິນດື່ມກໍຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈນໂລດ ວ່າຈຳນວນ 10 ເພງທີ່ເປີດຟັງ ຫຼືຮ້ອງ ຕ້ອງເປັນ ເພງຕ່າງຊາດ 7-8 ເພງ ສ່ວນເພງ ລາວມີພຽງ 1-2 ເພງເທົ່ານັ້ນລະ ຕາມທີ່ເຄີຍເຫັນຜ່ານມາ.

   ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົດປ່ອຍຕົນ ເອງອອກຈາກການກົດຂີ່ຂູດຮິດຫຼື ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນແຮງງານແບບຂ້າທາດໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃນຕອນທ້າຍຂອງ

   ເໝືອນດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ ນຳກັນຢູ່ແລ້ວວ່າ: ຍຸກນີ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນກໍ່ຄືບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກຊຶ່ງແຕ່ລະປະເທດກໍ່ຈະມີການເປີດກວ້າງໃນການ

   ວັນເສົາອາທິດຜ່ານມາ ມີໂອກາດ ໄປຕັດຜົມ ເລີຍໄດ້ຍິນຄຳ ສ່ອງແສງຈາກຊ່າງຕັດຜົມເລື່ອງ ທຳມາຫາກິນວ່າລຳບາກກວ່າແຕ່ກ່ອນຍ້ອນວ່າມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ, ລົມກັນໄປມາກໍກ້ຽວມາຮອດຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ມາປະກອບອາຊີບ ຢູ່ບ້ານ ເຮົາວ່າຈະຄຸ້ມຄອງກັນຢ່າງໃດ? ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍາດອາຊີບວ່າຊັ້ນ!.

Page 1 of 16
ໄປເທິງສຸດ