ຕົກມາຮອດທຸກມື້ປາກົດມີຫາງສຽງຍອມຮັບກັນວ່າ: ຄົນຄືຂໍກຸນແຈການຕັດສິນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວຽກງານ,ພ້ອມນີ້ຖ້າທຽບໃສ່ກະແສໂລກກໍ່ບອກໄດ້ວ່າ:

   ຫາກພວກເຮົາມີເວລາໄດ້ນັ່ງທົບທວນຊີວິດໃນແຕ່ລະໄລຍະຜ່ານມາຂອງຕົນເອງກໍ່ອາດພົບວ່າມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຜິດພາດເກີດຈາກຄວາມໂລບຈົນເຮັດໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນເບື່ອໜ້າ

  ການພັດທະນາເບິ່ງໃນແງ່ບວກກໍອາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຊີວິດດີຂຶ້ນຫຼາຍດ້ານທີ່ເຫັນໄດ້ຈະ ແຈ້ງ ກໍແມ່ນເລື່ອງຂອງວັດຖຸ ຫຼື ທີ່ ຢູ່ອາໄສມີໄຟຟ້າ,ນ້ຳປະປາລວມເຖິງເຄື່ອງອຳນວຍ

  ເວົ້າເຖິງການພັດທະນາຫຼາຍປະເທດດຳເນີນນະໂຍບາຍພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຊຶ່ງຄວາມຍາກນີ້ເປັນໄພຮ້າຍແຮງທີ່ຂ້າມະນຸດແຕ່ການທີ່ຄົນເຮົາທຸກຍາກນັ້ນເກີດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ບໍ່ມີທີ່ດິນປູກຝັງ ແລະຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຂາດເຄື່ອງມືອຸປະກອນການລ້ຽງຊີບຄວາມທຸກເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ຄືບໍ່ມີປັນຍາຄວາມຮູ້ຫາລ້ຽງຊີວິດ...ຍັງມີບາງປະເພດຄວາມທຸກອີກເຊັ່ນພວກທຸກບໍ່ມີເມືອງພໍ.

  ເລື່ອງບຸນພະເຫວດເຄີຍຂຽນແລກປ່ຽນກັບທ່ານຜູ້ອ່ານມາຫຼາຍຄັ້ງແຕ່ປາກົດວ່າຍັງມີບາງອັນທີ່ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວມັນຖືກປະສົມເຂົ້າໄປໃນງານບຸນຍົກຕົວຢ່າງເລື່ອງການນຸ່ງຖື ແລະການກິນດື່ມຍັງປາກົດມີໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບ່ອນຜູ້ຂຽນຈິ່ງຂໍຍົກເອົາບາງເຫດການທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມມານຳສະເໜີເພື່ອນຜູ້ອ່ານເພື່ອຊ່ວຍກັນຊອກທາງອອກ.

  ມື້ກ່ອນຂຽນບົດໃນຫົວຂໍ້ “ຂາຍປຶ້ມມີໃບແຈ້ງການຈະແກ້ຢ່າງໃດ” ມີຜູ້ສ່ອງແສງມາວ່າເປັນຄວາມຈິງ ແລະຕັ້ງບັນຫາເລື່ອງ ລິຂະສິດ ປຶ້ມທີ່ຖືກພວກສວຍໂອກາດຈັດພິມຂາຍ ຢ່າງໜ້າຕາເສີຍມາເກືອບສິບປີວ່າຊັ້ນ!

  ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈເອງວ່າຫຼາຍທ່ານອາດມີຄຳເຫັນເປັນແນວດຽວກັນວ່າກະແສໂລກກະແສວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດນັ້ນສົ່ງອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນລາວລຸ້ນໃໝ່ທັງໄວລຸ້ນ ແລະ

  ເວົ້າເລື່ອງການລ້ຽງປາກທ້ອງຂອງຄົນໃນສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ເກີນວ່າມີຫຼາກຫຼາຍຮູບການເຊິ່ງລວມທັງກົນລະຍຸດການຄ້າຂາຍ ຫຼື ວິທີປ່າວຂ່າວໂຄສະນາສ້າງພາບພົດເທິງໜ້າເຟດບຸກ

  ພວກເຮົາຄວນເບິ່ງຄືນບາງສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການກ່ຽວກັບບໍລິຫານລັດ ແລະບໍລິຫານຄົນເຊິ່ງບໍ່ຄວນຖືເບົາເລື່ອງການສ້າງຜູ້ສືບທອດຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍບໍ່ແບ່ງແຍກ ຫຼື ໃຊ້ອຳນາດສ່ວນຕົວຫຼິ້ນເສັ້ນຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍ,ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບມາຮັບໃຊ້ວຽກນັ້ນມີທັງຝຶກອົບຮົມ ແລະຍົກລະດັບການສຶກສາຕໍ່ແຕ່ອາດມີບາງໜ່ວຍງານຖືເບົາ ຫຼື ຄິດວ່າພໍຕົນບຳນານໄປແລ້ວກໍຖືວ່າໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

Page 1 of 20
ໄປເທິງສຸດ