ສະໝັກເປັນສະມາຊິກອ່ານຂ່າວທາງເວັບໄຊ

 

ລາຍເດືອນ

12 ເດືອນ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໜັງສືພິມ

ນສພ ປະຊາຊົນ
ນສພ ປະຊາຊົນ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ນສພ ວັນອາທິດ
ນສພ ວັນອາທິດ
ວາລະສານວັດທະນະທຳ
ວາລະສານວັດທະນະທຳ

ລາຍການສິນຄ້າ

ລາຄາຕໍ່ສະບັບ (ຫົວໜ່ວຍເປັນກີບ)

ນສພ ປະຊາຊົນ

4.500

ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

3.500

ນສພ ວັນອາທິດ

3.500

ວາລະສານ ວັດທະນະທຳ

15.000

ໂຮງພິມປະຊາຊົນ

ໂຮງພິມ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮັບພິມ ແລະ ອອກແບບສິ່ງພິມທຸກຊະນິດ:

- ປຶ້ມ
- ໂບຊົວ
- ບັດເຊີນ
- ນາມບັດ
- ໜັງສືພິມ
- ວາລະສານ

ໂທ: 021-316520

ໄປເທິງສຸດ