ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນພັດທະນາ 1.224 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2017

   ເພື່ອສຶບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສຸມໃສ່ການລົງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ  ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມຂະແໜງ

ການທີ່ສໍາຄັນແຂວງອຸດົມໄຊຈິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການທຶນເພື່ອການພັດທະນາທັງໝົດ 1.224 ຕື້ກີບຕະຫຼອດປີ 2017 ອີງຈາກຂໍ້ມູນພະແນກແຜນການ ແລະ ການທຶນແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສົກປີ 2016-2017 ແຂວງ ອຸດົມໄຊຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸ ໄດ້ 3.783 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 471,11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 8% ໃນນີ້: ຂະແໜງກະ ສິກຳ-ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,56% ກວມເອົາ 41,15% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 7,42% ກວມເອົາ 33,38% ຂອງ GDP, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ  9,26% ກວມເອົາ 23,47% ຂອງ GDP, ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 12,50% ກວມເອົາ 2% ຂອງ  GDP.

   ພ້ອມທັງຮັບປະກັນທາງດ້ານສະຖຽນລະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ລະດົມເງິນຝາກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະ ກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນປ່ອຍ ສິນເຊື່ອໃຫ້ບັນລຸ 843,84 ຕື້ກີບກວມ 70% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ,  ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 4% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ, ສ່ວນດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານສູ້ຊົນຈັດເກັບ ລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 446,62 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 9% ຂອງ GDP; ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ 115,40 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດຂອງແຂວງ 106,20 ຕື້ ກີບ ແລະ ລາຍຮັບພູດສູນກາງ (ພາສີ) 9,20 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທັງໝົດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 446,62 ຕື້ກີບ, (ຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 353,79 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ 92,83 ຕື້ກີບ), ລາຍຮັບດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງໃຫ້ບັນລຸ 340,42 ຕື້ກີບ.

   ສູ້ຊົນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ 2.616 ຄົນ, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 500 ຄົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດໍາລັດ 343/ນຍ ແລະ 241/ນຍ ຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ, ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 500 ຄົນ.

   ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃນ ທ້າຍປີ 2017 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 8% ແລະຕ້ອງອອກແຮງລະດົມການ ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາລວມ ຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.224 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 32% ຂອງ GDP, ໃນນີ້ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 139,22 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າ ກັບ 10%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ (ODA) ໃຫ້ໄດ້ 132,60 ຕື້ກີບ ກວມ 11% ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃຫ້ໄດ້ 108,49 ຕື້ກີບ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 9% ການລົງທຶນຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ບັນລຸ 843,84 ຕື້ກີບໃຫ້ກວມ 70% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ໄປເທິງສຸດ