ຮັບຈ້າງໃນສວນຢາງກໍ່ລ້ຽງຊີບໄດ້

   ບໍລິສັດລົງທຶນຢາງພາລາ ລາວຢຸນນານ ຈຳກັດ ໄດ້ເຂົ້າມາ ລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2006 ແລະ ມີ 04 ສາຂາບໍລິສັດຢູ່ບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວຄື: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ,

ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃນປີ 2013 ທາງ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງ ນ້ຳທາ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາໂຄງການຢູ່ທີ່ບ້ານສົບຕຸດ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ເປັນໂຄງການຈັດສັນພູມລໍາ ເນົາທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ຮອດທ້າຍປີ 2016 ໄດ້ຍົກຍ້າຍເອົາປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທັງໝົດເຂົ້າມາຢູ່ໃນເຂດ ໂຄງການເປັນຈຳນວນ 190 ຄອບຄົວ ແລະຄາດວ່າຮອດປີ 2017 ນີ້ຈະເພີ່ມອີກ 60 ກວ່າຄອບຄົວ.  ໃນນັ້ນ, ຜູ້ໜຸ່ມແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ກັບສວນຢາງ ແລະ ຈະມີລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ. ສຳລັບເດັກນ້ອຍທາງບໍລິສັດໄດ້ປຸກສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນໜັງສື.

   ດັ່ງທ້າວ ແພງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໜື່ງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ທີມງານຂ່າວພວກເຮົາ ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດຢາງພາລາລາວຢຸນນານ, ຕົນເອງເກີດ ໃນປີ 1995 ທີ່ບ້ານສະມອນ, ເມືອງຊຽງຄໍ້, ແຂວງຫົວພັນ. ໃນຕອນນັ້ນຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍມີອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເລື່ອນ ລອຍ, ປູກເຂົ້າ, ປູກສາລີ  ແລະ ໄດ້ໄປຮັບຈ້າງເປັນແຮງງານລາຍວັນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບປະມານ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

   ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ກຸ້ມຢູ່ພໍກິນຮອດປີ 2014 ຈິ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຄອບຄົວອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນມາຮັບເໝົາປາດຢາງພາລາຢູ່ບໍລິສັດການລົງທຶນຢາງພາລາລາວຢຸນນານ ຈໍາກັດ ທີ່ບ້ານ ສົບຕຸດ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະຈຸບັນມີສະມາຊີກຄອບ ຄົວທັງໝົດຈຳນວນ 8 ຄົນ.ໃນນັ້ນ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ, ທ້າວ ແພງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວໄດ້ ພ້ອມກັນຮັບເໝົາໃນການຄຸ້ມ ຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະຮັບປາດ ຢາງພາລາຈຳນວນ 2.000 ຕົ້ນຢູ່ສວນຂອງບໍລິສັດ. ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາງພາ ລາຈັກໜ້ອຍເລີຍ, ທຳອິດບໍ່ຮູ້ຈະ ປາດຢາງຄືແນວໃດ?  ຫຼັງຈາກ ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບ ຮົມດ້ານເຕັກນິກການປາດຢາງ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຢາງໃຫ້ແລ້ວ ກໍ່ລົງມືເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ປະຈຸບັນຕົນເອງແມ່ນມີຄວາມຊຳ ນິຊຳນານຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເປັນຄູຝຶກຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆທີ່ມາຕາມຫຼັງໄດ້.

   ນອກຈາກນັ້ນ ທ້າວ ແພງ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ທາງບໍ ລິສັດຢາງພາລາລາວຢຸນນານຈໍາ ກັດຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ສັງຄົມຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ລົງທຶນບຸກເບີກເສັ້ນທາງ, ຕໍ່ໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳລິນ, ປຸກສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນມີບ່ອນສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ສະດວກດີ. ຜ່ານການສູ້ຊົນອົດທົນຕິດພັນກັບວຽກງານຢາງພາລາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນ ແຂງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງປະຈຸ ບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບຄົວມີຄວາມສະດວກຫຼາຍເມື່ຶອສົມທຽບໃສ່ອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ, ປູກສາລີແລ້ວເຫັນວ່າອາຊີບປາດຢາງພາລາແມ່ນອາຊີນໜຶ່ງທີ່ໜັ້ນຄົງກວ່າ ແລະ ມີລາຍຮັບສູງກວ່າ, ດັ່ງໃນປີ 2016 ຄອບຄົວຂອງທ້າວ ແພງ ມີລາຍຮັບເຖິງ 40 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະຢູ່ບ້ານເກົ່າແລ້ວເຫັນວ່າລາຍຮັບແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າມີເງິນຊື້ລົດຈັກ, ຕູ້ເຢັນ, ໂທລະພາບ, ສາມາດສົ່ງລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ທຸກຄົນ, ເວລາເຈັບເປັນກໍ່ມີເງິນປິ່ນປົວ ແລະ ມີເງິນທ້ອນໄວ້ຈໍານວນໜຶ່ງຕື່ມ ອີກ.

   ບໍລິສັດລົງທຶນຢາງພາລາ ລາວຢຸນນານ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ໜື່ງທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກສ້າງ ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາ ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ, ດ້ອຍໂອກາດ. ໂດຍຕິດພັນກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວເປັນການສ້າງອາຊີບໃໝ່ທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ລາວ. ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງລັດ ຖະບານ, ຊຶ່ງຄາດໝາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ ຕໍ່າກວ່າ 10% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວທັງໝົດຫຼຸດ ລົງຕໍ່າກວ່າ 5%; ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 10% ຂອງຈໍາ ນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ເມືອງ ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 10% ຂອງຈໍານວນເມືອງທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ເມສາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ໄປເທິງສຸດ